Sindikalni zaupnik

Varstvo sindikalnega zaupnika

 

Sindikat oziroma njegovi organi varujejo delovno in osebno nedotakljivost sindikalnih zaupnikov in drugih sindikalnih delavcev (v nadaljnjem besedilu: sindikalnih zaupnikov) na vseh ravneh organiziranosti sindikata.

V primeru spora, nastalega zaradi opravljanja sindikalnih nalog, sindikat nudi sindikalnemu zaupniku vso potrebno pomoč in ga tudi zastopa pri pristojnem delovnem sodišču.

 

Sindikalni zaupnik

Člani sindikata, zaposleni pri delodajalcu, izvolijo svojega sindikalnega zaupnika praviloma na 20 članov sindikata.

Sindikalnega zaupnika volijo člani sindikata neposredno.

Sindikalni zaupnik deluje skladno s statutom sindikata in pravili, ki jih določi glavni odbor. Evidenco izvoljenih sindikalnih zaupnikov vodi GO SOPS.

Mandat sindikalnega zaupnika je  5 let.

 

Več informacij v zvezi s sindikalnim zaupnikom najdete v Statutu, 16-21. člen.


by Bliss Drive Review