Državni organi RS

Država se je zadolžila za 1,5 milijarde evrov

Država je prejšnji teden izdala novo 10-letno evrsko obveznico v vrednosti 1,5 milijarde evrov in tako izvedla prvo letošnjo dolgoročno zadolžitev, je poročal Radio Slovenija. Cena zadolževanja je ugodna in je dosegla okoli en odstotek, zbrana sredstva pa naj bi šla za poplačilo dolga, ki zapade. Uradne informacije s končnimi pogoji zadolžitve bo ministrstvo za finance še objavilo. V vsakem primeru je obrestna mera po navedbah Radia Slovenija ugodnejša od lanske januarske izdaje 10-letne obveznice v višini ene milijarde evrov, ko je bila letna kuponska obrestna mera 1,250 odstotka. Nova zadolžitev bo po navedbah radia namenjena za poplačilo zapadlega dolga, tako da se obseg skupne zadolžitve ne bo povečal. Letos mora Slovenija odplačati nekaj manj kot dve milijardi evrov glavnic za dolgoročne obveznice, največ marca in maja. STA
___________________________________________

Delavskim zaupnikom za varnost in zdravje pri delu

V okviru Evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu 2015 je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na spletnem portalu objavilo osem strokovnih člankov o novih izzivih na področju varnosti in zdravja pri delu.

Vabimo vas, da si jih preberete s klikom na naslednje povezave:
– Doc. dr. Toni Pustovrh:

(Zlo)raba farmakoloških učinkovin za krepitev kognitivnih sposobnosti
http://www.osha.mddsz.gov.si/resources/files/Pustovrh-01-Krepitev_kognicije.pdf
– Doc. dr. Toni Pustovrh:

(Zlo)raba farmakoloških učinkovin za krepitev kognicije na delovnem mestu
http://www.osha.mddsz.gov.si/resources/files/Pustovrh-02-Krepitev_kognicije_in_podjetja.pdf
– Doc. dr. Toni Pustovrh:

Vplivi novih tehnologij na spreminjanje delovnega okolja in zaposlenih
http://www.osha.mddsz.gov.si/resources/files/Pustovrh-03-Spreminajnje_delovnega_okolja.pdf
– Mag. Dušan Nolimal, dr. med. in specialist socialne medicine:

Razsežnost problema depresije na delovnem mestu
http://www.osha.mddsz.gov.si/resources/files/NOLIMAL_2_Razseznost_depresije_na_DM.pdf
– Mag. Dušan Nolimal, dr. med. in specialist socialne medicine:

Prepoznavanje depresij na delovnem mestu: znaki in dejavniki tveganja
http://www.osha.mddsz.gov.si/resources/files/NOLIMAL_3_Prepoznavanje_depresije.pdf
– Mag. Dušan Nolimal, dr. med. in specialist socialne medicine:

Posttravmatska stresna motnja po trpinčenju na delovnem mestu
http://www.osha.mddsz.gov.si/resources/files/NOLIMAL_4_Trpincenje_in_PTSM.pdf
– Mag. Dušan Nolimal, dr. med. in specialist socialne medicine:

Psihopatija na delovnem mestu: uničevalni vpliv na varnost, zdravje in dostojanstvo zaposlenih
http://www.osha.mddsz.gov.si/resources/files/NOLIMAL_5_Psihopatija_na_DM.pdf
– Mag. Dušan Nolimal, dr. med. in specialist socialne medicine:

Pravično zaposlovanje, dostojno delo in zdravje
http://www.osha.mddsz.gov.si/resources/files/NOLIMAL_1_Dostojno_delo.pdf

____________

Odgovor MDDSZ – plačevanje prispevkov za PIZ_1.7.2015


by Bliss Drive Review