Projekti

Projekti realizirani v letu 2013-2014

Projekt – DialogeS

Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije – GIZ ( ZDOPS-GIZ ) in Sindikat obrti in podjetništva Slovenije ( SOPS ) skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in zaposlovanja v obrti in podjetništvu.

Glavni odbor Sindikata obrti in podjetništva (GO SOPS) je partner v projektu z Združenjem delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije – GIZ ( ZDOPS – GIZ ).

Naziv projekta je DialogeS in bo realiziran v letu 2013 in 2014.

 

Strokovna služba glavnega odbora SOPS

 

 

 

Projekt – PRO ZA STO

Glavni odbor Sindikata obrti in podjetništva Slovenije (GO SOPS) je partner v projektu z Obrtno – podjetniško zbornico Slovenije (OZS).

Naziv projekta je PRO ZA STO (Promocija ZdravjA in čezmejno opravljanje STOritev).

Projekt bo realiziran v letu 2013 in 2014.

 

 

Strokovna služba glavnega odbora SOPS

 

 

 

Projekt – ProZDRAV

Glavni odbor Sindikata obrti in podjetništva Slovenije( GO SOPS) je partner v projektu z Združenjem delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije – GIZ ( ZDOPS – GIZ ).

Naziv projekta je ProZDRAV, promocija zdravja in varnosti pri delu.

Projekt bo realiziran v letu 2013 in 2014.

 

 

Strokovna služba glavnega odbora SOPS

 

 

 

Pogajanja za novo Kolektivno pogodbo za obrt in podjetništvo  ( KPop)

Socialna partnerja Sindikat obrti in podjetništva Slovenije ( SOPS ) in Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije – GIZ ( ZDOPS – GIZ ) sta podpisala novo Kolektivno pogodbo za obrt in podjetništvo.

Sopodpisnica kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo je s 31.1.2014 postala tudi Obrtna zbornica Slovenije ( OZS ).

 

Strokovna služba glavnega odbora SOPS

 

O realizaciji projektov bomo sproti obveščali na naši spletni strani ter v glasilu Delavec v obrti in podjetništvu.

 


by Bliss Drive Review