I.pogajanje Kpop Pogajanja 35.strokovni posvet SOPS Delavska hranilnica XIX seja GO SOPS 8 kongres Izvedba komisije trg KSS, julij 2017 delo v prvi polovici julija 2017
18. november, Evropski dan za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo. Zaščita slehernega otroka, najšibkejšega člena naše družbe, je naša moralna dolžnost ! Ravnati v njihovo korist, v njihovo dobro, storiti vse za njihovo svetlo prihodnost je eden izmed temeljnih postulatov normalne družbe, prvo jedro obstoja in razvoja, za katero mora obstajati (enoten), brezkompromisen konsenz.
Poslanstvo Sindikata obrti in podjetništva Slovenije se zrcali v njegovi 67. let bogati zgodovini neprekinjenega obstoja in uspešnega delovanja. Da bi bila delo in kapital v družbi uravnotežena, mora biti dovolj prostora za razvoj obrti, podjetništva in drobnega gospodarstva, ob tem pa zagotovljeni trdni družbeni temelji socialne in delovno-pravne stabilnosti zaposlenih v obrti in podjetništvu, utemeljeni na pristni skrbi za zdrava in varna delovna mesta. SOPS se ves čas zavzema za širši delovno-pravni, kulturno-socialni ter družbeni dialog ter kot družbeno odgovorna organizacija išče ustrezne načine balansiranja med vrsto različnih interesov s strani delavcev pa tudi njihovih nadrejenih oz. delodajalcev. Delovanje sindikata je prežeto z verodostojnostjo in zanesljivostjo, ki se odraža v uravnoteženosti zastopanja teh interesov. Naša prizadevanja so obrodila sadove v obliki ustreznega medsebojnega socialno - partnerskega odnosa s tremi delodajalskimi organizacijami (Podjetniško trgovsko zbornico pri GZS, Zdops ter OZS). Z obema kolektivnima pogodbama (KPdg ter KPop) urejamo delovna razmerja za približno 145.000 zaposlenih v mikro, malih in srednje velikih podjetjih. Družbena kohezija edinosti v naši različnosti se kaže še iz časa prejšnje skupne države, ker se kot organizacija lahko iskreno pohvalimo z najdaljšim stažem sklepanja kolektivnih pogodb v državi. (Ana Čermelj, vodja strokovne službe pri Glavnem odboru SOPS)
Delodajalce, ki opravljajo obrtno dejavnost in obrti podobne dejavnosti ter druge delodajalce, ki so člani več
Pozdravljeni, Ogled vsebine samo za naročnike in člane SOPS. Pristopno izjavo izpolnite TUKAJ . Člani več
Trade Union of Crafts and Entrepreneurship Slovenia   The Trade Union of crafts and entrepreneurship of več

by Bliss Drive Review